The Myth of Religious Violence

Titeln på detta inlägg var också titeln på en föreläsning jag nyligen deltog på. William Cavanaugh var föredragshållaren och talade utifrån synen på att religion är mer benäget att orsaka/framkalla våldshandlingar än andra sekulära ideologier och ismer.
 
Jag tyckte föreläsningen var intressant då den för det första inte på något sätt ville ursäkta det våld som religionen har orsakat, och bör stå till svars för. Själv tycker jag det är en viktigt del av tron att acceptera att det jag använder som grund för ett kärleksbudskap, också är en grund som någon annan kan använda till ett hatbudskap och våld.
Frågan som Cavanaugh ställer, och som även jag instämmer i, är: är religionen funtad på det sättet att den latent innehar förmågan av framkalla våld. Är det religionen som förgiftar människan, eller är det människan som förgiftar religionen?
 
Det som Cavanaugh lyfter fram är svårigheten i att särsklija religiös från sekulär. Dagens samhälle tänker automatiskt att religion och stat är två helt separerade ting,något som dock större delen av mänsklighetens historia inte har gjort, utan snarare tvärtom. Religion, politik, ekonomi och stat har i månt och mycket varit en enhet och en kultur som definierat länder, riken och folk under århundranden.
 
Jag menar inte att kryka och stat ska vara förenade, tror snarare att det är bättre att de är åtskiljda och verkar inom de områden som är deras. Däremot menar jag att religion och stat är svårare att särskilja, därför att religion, eller vad som är religiöst är oerhört svårt att filtrera fram bland allt. Hur vet jag när någon agerar utifrån religiös övertygelse, eller politiskt övertygelse eller ekonomisk motivation??
 
Cavanaugh lyfter fram just denna svårighet och att det religiösa våldet i mycket är en myt. Människor dödar/brukar våld utifrån alla möjliga anledningar och motiv. Våldet är problemet inte religionen, politiken eller kulturen.
 
Sen tycker jag själv att religion (hur man nu egentligen ska deifiniera vad det är) många gånger är ett effektivare medel för att motivera våld. Men jag kan samtidigt inte peka ut vad i en religion eller vilken religion som är effektivast. Och vad är en religion? Sam Harris menar att även den kommunistiska regimen med Stalin skall ses som religiöst våld och inte sekulärt. Och med en sådant vid definition av religion så är det svårt tycker jag att se, att inte hela vårt samhälle kan gå in under definitionen.
 
Utan att kunna göra en rättvist summering så ser jag som det viktigaste att bekämpa orättvisor, våld och våldshandlingar. Kanske inte främst utifrån religiösa och politiska åsikter, utan ifrån en grundläggande syn på människans okränkbara värde.
 
Men har det värdet kommit till genom religion, politik eller kultur? Eller kanske allt hör ihop på något sätt??

RSS 2.0